Bases

Objectiu:

L’objectiu de l’Amanida Sound és crear un concurs musical basat en fomentar grups i cantautors emergents de diferents estils musicals.

Participants:

-Grups i cantautors que tinguin com a mínim una maqueta amb 3 cançons, s’acceptarà tot tipus d’estil musical.

Inscripcions i convocatòria:

S’haurà de presentar:

-Una maqueta en mp3 amb 3 temes propis.

-Un full d’inscripció que es troba aquí.

-El raider del grup (distribució dels instruments i de les veus a l’escenari)

-Un breu currículum, més tot el material que els concursants creguin convenients (material fotogràfic, pàgines web..)

TOT EN FORMAT PDF I ELS TEMES EN MP3 NO S’ACCEPTARAN ALTRES FORMATS

-La documentació s’haurà de fer arribar per correu electrònic abans de l’1 de juny del 2014.

-Tots els concursants que no presentin TOTA la documentació abans de la data límit quedaran exclosos.

-Enviar-ho tot a: amanidasound@gmail.com

-El material no serà retornat, passarà a formar part de la base de dades de grups i cantautors de l’ajuntament de Viladrau i de la comissió organitzativa de l’Amanida Sound.

-La presentació de sol·licituds començarà del 26 d’abril a l’1 de juny, amb dos inclosos.

-El concurs consistirà en la preselecció de 3 grups que actuaran el dia 12 de juliol del 2014 al Concurs  Amanida Sound. 

-La selecció de maquetes estarà composada per un jurat escollit per la comissió organitzativa de l’Amanida Sound.

Jurat:
-El jurat estarà compost per persones relacionades amb el món de la música, la seva identitat és farà pública oportunament. Cap membre del jurat pot tenir cap grau de parentesc de 1er o 2on grau amb cap dels participants del concurs, si és donés el cas, el membre del jurat seria substituït per un altre membre.
-La resolució del guanyador serà integrament decisió del jurat, la decisió serà inapel·lable. El resultat es farà públic al finalitzar el concurs.
-És valorarà la posta en escena, la qualitat musical i l’originalitat de les cançons.

Desenvolupament del concurs:

-Els 3 grups seleccionats, tocaran a la final que tindrà lloc el dissabte 12 de juliol al municipi de Viladrau, dins el marc del concurs.
-L’organització posarà a disposició dels participants un backline (esquelet de bateria) que serà utilitzat en totes les sessions.
-Els participants faran ús d’equips propis (amplificador de baix i guitarra) així com els farratges, plats i caixa referents de bateria.
-Cada grup podrà tocar com a màxim 45 minuts incloent els 3 temes presentats a concurs.

Premis:

-Els guanyadors rebran els següents premis:
 
1er premi: 700 euros i mini gira de 3 concerts.
 
2on premi: Val de 12 hores d’assaig a Banda Sonora. (locals d’assaig de Barcelona)

Altres:

El fet de participar cada grup es compromet a:
-Acceptar les presents bases.
-Actuar un màxim de 45 minuts el dia del concurs, dins l’ordre d’actuació.
-Accedir amb igualtat de condicions al premi del concurs que la resta de grups.
-Les despeses de transport aniran a càrrec de cada grup.
-El grup guanyador quedarà obligat a assistir com a cap de cartell de la següent edició de l’Amanida Sound.
-El grup guanyador quedarà vinculat a l’Amanida Sound durant la mini-gira compartint cartell i fent alguna al·lusió al concurs en les seves actuacions, per tal de fer publicitat mútua.

L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases.